kitapxana.com - Қарақалпақ әдебиятының электрон китапханасы

kitapxana.com бул Қарақалпақ әдебиятының электрон китапханасы болып, төмендеги мақсетлерди көзлеген ҳалда жаратылған:
  1. Қарақалпақ халқын, әсиресе жасларды, қарақалпақ әдебияты менен танысыўға шақырыў
  2. Қарақалпақ әдебиятына тийисли болған кѳрнекли шығармаларды (биринши нәўбетте, бул фольклор) 'электронластырыў'
  3. Китапларды онлайн оқыўға қолайлы имкәният жаратыў
Оқыўшылар сайт базасына киритилген китапларды қолайлы түрде онлайн оқыў, яки PDF вариантында өз үскенелерине көширип алыў имкәниятына ийе. Соны еслетип өтпекшимиз, сайттағы барлық контент тек танысыў мақсетинде берилген, сайт материалларынан коммерциялық, тижәрат ҳәмде соған уқсас жолларда пайдаланыў қадаған етиледи. Сайт ҳаққында толықрақ мағлыўмат алыўды қәлегенлерди www.kitapxana.com силтемеси бойынша өтиўин сорап қаламыз.

Бул проект ҳаққында қосымша мақалалар:

  1. kitapxana.com мүмкиншиликлери менен танысамыз

0 комментарий:

Post a Comment